Studijski programi prve stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Študijski program druge stopnje Tolmačenje

Vsebine

Drugostopenjski enopredmetni študijski program Tolmačenje usposablja konferenčne tolmače za delo na najvišji ravni (institucije EU, vladne službe, mednarodni diplomatski, kulturni in gospodarski stiki). Študij poteka v sodelovanju z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, kar omogoča vključevanje najkakovostnejših predavateljev, ki so sami akreditirani tolmači. Študentke in študenti spoznajo konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje, pa tudi uporabo sodobnih tehnologij, kot so tolmaške platforme, tehnika zapisovanja na tablični računalnik, aplikacije za ustvarjanje glosarjev itd. Nadgradijo znanje slovenščine in dveh tujih jezikov, spoznajo načela poklicne etike in protokola, v sodelovanju z AGRFT se naučijo javno nastopati in usvojijo govorne tehnike. Naučijo se obvladovati stres in ohranjati komunikacijo na visoki ravni. Študijski program je vključen v konzorcij najboljših tolmaških programov v Evropi EMCI. Del študija je obisk institucij EU v Bruslju, udeležba na študentskem srečanju EMCI in tesno sodelovanje s partnerskimi univerzami.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Dodatne informacije.

Pogoji za dokončanje študija.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
ABC-slovenščina-angleščina-francoščina
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja 0 0 0 0 12
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 12
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 3
ABC-slovenščina-angleščina-italijanščina
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja 0 0 0 0 12
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 5 12
Strokovni izbirni predmeti 6 6
Strokovni izbirni predmeti 7 3
Zunanji izbirni predmeti 6
ABC-slovenščina-angleščina-nemščina
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja 0 0 0 0 12
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 8 6
Strokovni izbirni predmeti 9 3
Strokovni izbirni predmeti 10 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Uvod v konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Upravljanje jezikovnih virov 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Semantika 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Uvod v konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Upravljanje jezikovnih virov 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Upravljanje jezikovnih virov 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Semantika 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Uvod v konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost 0 0 30 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
ABC-slovenščina-angleščina-italijanščina
EU in mednarodne organizacije I 30 0 0 0 3 zimski
EU in mednarodne organizacije II 0 30 0 0 3 letni
Jezikovna kompetenca jezika C1 0 0 30 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik B) 0 0 90 0 6 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik C1) 0 0 45 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost II (jezik B) 0 0 45 0 3 letni
Magistrska naloga in zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 15 letni
Metodološka priprava na magistrsko delo in magistrski seminar 15 15 0 0 3 zimski
Simultano tolmačenje (jezik B) 0 0 120 0 6 letni
Simultano tolmačenje (jezik C1) 0 0 60 0 3 letni
Teorija tolmačenja 30 15 0 0 3 zimski
Tolmaška praksa 0 90 0 0 9 zimski
ABC-slovenščina-nemščina-italijanščina
EU in mednarodne organizacije I 30 0 0 0 3 zimski
EU in mednarodne organizacije II 0 30 0 0 3 letni
Jezikovna kompetenca jezika C1 0 0 30 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik B) 0 0 90 0 6 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik C1) 0 0 45 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost II (jezik B) 0 0 45 0 3 letni
Magistrska naloga in zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 15 letni
Metodološka priprava na magistrsko delo in magistrski seminar 15 15 0 0 3 zimski
Simultano tolmačenje (jezik B) 0 0 120 0 6 letni
Simultano tolmačenje (jezik C1) 0 0 60 0 3 letni
Teorija tolmačenja 30 15 0 0 3 zimski
Tolmaška praksa 0 90 0 0 9 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka