Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza

Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6