Obvestila

V ponedeljek, 19. 3., zaradi službene poti odpadejo vsa moja predavanja, seminarji in govorilne ure. V četrtek poteka pouk po urniku.

Skupnost valonske in bruseljske regije (WBI) tudi v letošnjem letu razpisuje več poletnih štipendij za slovenske državljane, ki želijo izpopolniti znanje francoskega jezika.  

Zanje je namenjenih skupno pet štipendij, in sicer dve štipendiji za (bodoče) profesorje francoščine kot tujega jezika na Univerzi v Liègu, prav tako dve štipendiji za bodoče profesorje francoščine na Katoliški Univerzi v Louvain-la-Neuveu ter ena štipendija, namenjena diplomatom in uradnikom, ki želijo izpopolniti znanje francoščine s področja mednarodnih odnosov, na Univerzi v Monsu.

Končen izbor kandidatov bodo opravili na veleposlaništvu na Dunaju, zato morajo zainteresirani svoje prijave najkasneje do petka, 13. aprila 2018 poslati na veleposlaništvo. Vse dodatne informacije dobite pri meni ali pri prof. Schlamberger Brezar.

Zaradi zdravniškega pregleda odpadejo govorilne ure v četrtek, 15. 3. 2018. Pouk bo potekal normalno.


Hvala za razumevanje.
Tamara Mikolič Južnič

Quiz "Francophonies"


À l'occasion de la fête de la langue française, venez jouer en équipe à notre
quiz, tester vos connaissances et remporter de nombreux prix (romans, bandes
dessinées, t-shirts...) !


Jeudi 29 mars / 18:30 / Salle 415


Inscrivez-vous seul ou en équipe à l’adresse suivante : nicolas.hanot.wbi@gmail.com


Plus d"informations : http://www.institutfrance.si/quiz-francophonie.html


--


Nicolas HANOT,

Jutri, 14. 3., skupini B odpade ATB1, skupini A pa ASV1. Preostali uri slovničnih vaj bosta potekali po urniku. Hvala za razumevanje.

Dragi vsi,

zaradi službene poti v tujino bodo ta teden GU namesto v sredo v četrtek od 10.30 do 11.30.

Hvala za razumevanje in dobrodošli.

Lp,

Darja 

Spoštovani študentje,

jutri, v ponedeljek, 12. 3., zaradi bolezni odpadejo vse moje ure. Hvala za razumevanje.

doc. dr. H. Kuster Kopač

Sporočam da bom imel ta teden govorilne ure v torek ob 12-ih in v petek ob 12-ih.


 

V tednu 12.-18. marec zaradi odsotnosti odpadejo GU in vsa predavanja oz. seminarji. 

PJ

V ponedeljek, 12.3, pri meni odpadejo vse obveznosti. Hvala za razumevanje.

The Utrecht-based 'Time in Translation' project is hiring a PhD (1,0 FTE, 4 years) and a Post-Doc (0,8 FTE, 3 years).

About the project: Time in Translation: a semantics of the Perfect' is funded by NWO, by way of a Vrije Competitie project awarded to Prof. dr. Henriëtte de Swart and dr. Bert Le Bruyn. The project aims to develop the meaning of the present perfect. We will collect data from 5 languages (Dutch, English, German, French, Spanish) in parallel corpora, and analyse perfect use in relation to other verbal tense forms both at the sentence and at the discourse level. Translation experiments will be used to check the space of variation in choosing one form over another. 

TinT offers two PhD and one postdoc position. One PhD position has already been filled, so we are currently searching to hire a PhD candidate and a Post-Doc for the following subprojects: 


Perfect use in discourse: from conversation to literary texts (PhD) 


Truth-conditional and dynamic semantics of the perfect (Post-Doc) 


The PhD candidate will focus on the discourse role of the perfect in conversation and literary texts and will be responsible for developing an analysis of non-narrative tense use. Data collection and translation experiments will be carried out in close collaboration with the other PhD and the Post-Doc. 


The Post-Doc is the theoretical driving force of the project and will lay the groundwork for the project’s semantic analyses of the Perfect – both truth-conditional and dynamic. S/he will closely collaborate with the PhD candidates and the PIs. 


The PhD candidate and the postdoctoral researcher will of course have the opportunity to fill in the details of these projects or expand them, based on their expertise, the data they gather and their own research ideas, in consultation with the PIs.

More information: If you are interested, please contact the project director, Prof. dr. Henriëtte de Swart (h.deswart@uu.nl) or the research coordinator at UiL OTS (Maaike Schoorlemmer) for more information. For a description of the project, please click the following link: http://time-in-translation.hum.uu.nl/.

Application: If interested in applying for one of the advertised positions, please submit digital copies of the following documents through the application website: 


• a letter of motivation (PhD + Post-Doc); 


• a research statement, explaining why and how you plan to conduct this research, (1000 words for the PhD, 1500 to 2000 words for the Post-Doc); 


• a CV (PhD + Post-Doc); 


• copies of relevant diplomas and grade transcripts (PhD); 


• your Master’s thesis and any other publication you can provide (PhD); 


• names and full contact details of two academic referees (PhD + Post-Doc). 


A link to the application website will be added to the project’s website (http://time-in-translation.hum.uu.nl) as soon as possible. 


The application deadline is April 2nd. 


Interviews, live or by videoconference, will be held in the week of April 9.

Kolokvij iz stavčne analize bo potekal v četrtek, 15. 3., ob 7.45 v predavalnici 34.

Spoštovane študentke, spoštovani študenti!

Danes zaradi bolezni v družini odpadejo vse obveznosti pri meni.

Prosim za razumevanje!

S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,

NH

Meseca marca bo potekalo več zanimivih dogodkov in delavnic, ki se dotikajo vstopa na trg dela, in sicer z naslovom KARIERNI MESEC MAREC – prihodnosti brez humanistov ni! Zakaj? Zaradi človeških vrlin humanistov in zaradi razumevanja človeka v različnih okoliščinah, obdobjih in družbi. Toplo priporočam!


Več informacij lahko najdete na spletni strani: https://www.kc.uni-lj.si/dogod...


KONTAKT ZA VEČ INFORMACIJ:
Neža Hlebanja, karierna svetovalka, neza.hlebanja@ff.uni-lj.si, 01 2411 392

KONFERENCA JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE IN DIGITALNA HUMANISTIKA
2018


Fakulteta
za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


20. 9.–21. 9. 2018


www.sdjt.si/jtdh-2018/


Slovensko
društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze
v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI 20.
in 21. 9. 2018 organizirajo konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna
humanistika”, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno
humanistiko pa smo uvedli leta 2016.


Tematska področja
konference


Na konferenco vabimo
raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih.
Vabimo prispevke z naslednjih področij:


·        
govorne in druge eno- in večjezične
jezikovne tehnologije;


·        
digitalno jezikoslovje:
prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija,
standardizacija;


·        
digitalna humanistika in
zgodovinopisje, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter
arheologija;


·        
digitalna humanistika v izobraževanju
in digitalna publicistika.


Dobrodošli so
prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in
rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljena predavanja,
študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco.


Avtorje
izbranih člankov bomo povabili, da svoje prispevke iz JTDH 2018 razširijo za posebno angleško številko revije Prispevki
za novejšo zgodovino
. Revija je indeksirana v informacijskem servisu Scopus. Vsak od izbranih prispevkov bo recenziran po
običajnem recenzentskem postopku in ga bo potrebno pripraviti v skladu s
smernicami, ki jih najdete v navodilih za avtorje.


Navodila
za prispevke


Za
konferenco zbiramo tako razširjene povzetke kot tudi polne prispevke. Razširjeni
povzetki bodo objavljeni v knjižici povzetkov, polni prispevki pa v
konferenčnem zborniku, ki bo ob začetku konference objavljen na konferenčni
spletni strani pod licenco Creative Commons. Avtorjem prepuščamo odločitev, ali
bodo oddani razširjeni povzetek oz. polni prispevek anonimizirali ali ne.


Uradna jezika
konference sta angleščina in slovenščina.


Razširjeni povzetki
naj bodo dolgi do 2-4 strani, polni prispevki pa 6-8 strani. Sestavljeni naj
bodo v skladu s predlogo konference:


·        
razširjeni povzetek: primerpredloga za Word


·        
polni prispevek: primerpredloga za Wordpredloga za LaTeX


·        
predloge obstajajo tudi za prispevke
v angleščini; ti so dostopni na angleški strani konference


Prispevke
zbiramo preko platforme EasyChair na tej povezavi.


Avtorji prispevkov
naj ob oddaji označijo (med ključne besede vpišejo “študentski prispevek”), ali
gre za študentski prispevek, kjer morajo biti vsi avtorji do- ali podiplomski
študenti. Ti prispevki bodo imeli na konferenci svojo sekcijo, izbran in
nagrajen pa bo tudi najboljši študentski prispevek.


Pomembni
datumi


·        
01. 04. 2018    rok za oddajo prispevka ali
razširjenega povzetka


·        
15. 06. 2018    obvestilo o
sprejetju prispevka ali razširjenega povzetka


·        
15. 06. 2018    odprte
prijave na konferenco


·        
31. 08. 2018    oddaja
končnega prispevka ali razširjenega povzetka


·        
01. 09. 2018    rok za
prijavo na konferenco


·        
20.–21. 09. 2018    KONFERENCA


Registracija


·        
Kotizacija:


o    redni
udeleženci: 80 EUR;


o    študenti,
soavtorji in udeleženci brez prispevka: brezplačno;


·        
Rok za prijavo: 31. 8. 2018


Za vsak prispevek je
potrebno poravnati eno kotizacijo. Za študente, soavtorje in slušatelje brez
prispevka je udeležba na konferenci brezplačna, registracija pa je obvezna
zaradi lažje organizacije predavalnic in odmorov za kavo. Brezplačna
registracija vključuje pravico do udeležbe na predavanjih ter odmorih za kavo.


Kotizacija za redne
udeležence pokriva tudi strošek dnevnih kosil v restavraciji Fakultete za
elektrotehniko in konferenčne večerje, ki bo organizirana predvidoma v četrtek,
20. septembra 2018, ob 19. uri. Preostali udeleženci pa imajo ob registraciji
možnost nakupa kuponov za udeležbo na dnevnih kosilih in/ali konferenčni večerji.
Cena kuponov bo predvidoma 5 EUR za posamezno dnevno kosilo in 20 EUR za
konferenčno večerjo.


Prijave in kotizacije
bo zbirala Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Po zbiranju prijav
vam bo izstavljen račun, ki ga bo potrebno poravnati najkasneje do 07. 09.
2018. Več informacij o registraciji bo podanih pred pričetkom zgodnjih prijav
na konferenco (15. 06. 2018).

Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov (»shortlist«) za opravljanje plačanega pripravništva v Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) – 2018/19  
 

Univerza v Ljubljani je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EUIPO do 31. marca 2018 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu urada v Alicanteju, Španija, predlaga pet do petnajst najustreznejših kandidatov, (bodočih) diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri UL. Višina mesečnega prejemka pripravnikov EUIPO je 1.000 EUR, vendar morajo izbrani kandidati v skladu s pravili programa sami poskrbeti za zdravstveno zavarovanje ter plačilo dohodnine v matični državi. Predvideni začetek opravljanja pripravništva je sredina septembra 2018.
Kot ustrezna študijska področja štejejo:

 

a)       pravo (predvsem pravo intelektualne lastnine)

b)      ekonomija, matematika oz. statistka in poslovna administracija

c)       informacijsko-komunikacijska tehnologija: tehnična podpora strankam; podatkovna analiza; razvoj programske opreme

d)      politologija in sociologija

e)       trženje, odnosi z javnostmi in prevajalstvo (kombinacije, ki vključujejo angleški, španski, francoski, italijanski ali nemški jezik)

f)       inženirske vede, arhitektura in logistika

g)      upravljanje s človeškimi viri

 

Rok za prijavo je 15. marec 2018, celotno besedilo razpisa je objavljeno na povezavi https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2018022816490908/ . Kandidate, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EUIPO uvrstila neposredno na ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedla dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma v začetku maja 2018.

Zaradi zagovora magistrske naloge bodo danes govorilne ure izjemoma ob 11.00 in ne ob 10.00.

Hvala za razumevanje.

Tamara Mikolič Južnič

Spletna trgovina HS Plus išče prevajalce za prevajanje spletnih strani ter krajših tekstov. Potrebujejo prevajalce za naslednje jezike: češčino, madžarščino, slovaščino, italijanščino, nemščino, poljščino in romunščino. Delo je občasno, iščejo pa osebo za dolgoročno sodelovanje in želijo ponuditi priložnost predvsem mladim.

Za vse informacije se obrnite na go. Meto Gruden:

M: 070 816 881
E: meta@hs-plus.com

V sredo, 28. 2., govorilne  ure odpadejo zaradi seje senata, v četrtek, 1. 3., pa bodo kasneje, od 12.00 do 13.00. Hvala za razumevanje.

Mojca Schlamberger Brezar

V poletnem semestru bom imela govorilne ure ob sredah od 9.45 do 11.15.

Dragi študenti,


prišlo je do spremembe urnika. Dobivali se bomo

ob sredah ob 12.10 v predavalnici 31.

Sprememba je objavljena tudi na uradnem urniku.
Prav lep pozdrav!

Rezultati pisnega dela izpita so naslednji:

18150693 nzd (5) - 47 %
18151021 nzd (5) - 57 %
18161004 nzd (5) - 48 %

Ker pisni izdelki niso pozitivni, ustnega dela torej žal ne bo. Kandidatkam svetujem, da se oglasijo na govorilnih urah, da se pogovorimo o izpitu.

Lep pozdrav,

Tamara Mikolič Južnič

Spoštovani študenje skupine C,

prosim, če se vpišete v e-učilnico MJP1(17/18)Grahek.

Hvala in lep pozdrav, Nina Grahek K.

 Als international operierende Forschungsuniversität mit rund 38.000 Studierenden und 7 Fakultäten sucht die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn für das Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie, Abteilung Englische Sprachwissenschaft an der Philosophischen Fakultät, zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für 2 Jahre eine oder einen


Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Wissenschaftlichen Mitarbeiter (50 %)


Mit der Stelle ist eine Lehrverpflichtung im Umfang von zwei Lehrveranstaltungsstunden verbunden. Eine weitere Hauptaufgabe besteht in Aufbau bzw. Erweiterung eines mehrsprachigen Übersetzungskorpus. Voraussetzung dafür sind vor allem fundierte Erfahrung im Bereich Korpuslinguistik und/oder Computerlinguistik, sehr gute Kenntnisse des Englischen und des Deutschen sowie möglichst noch einer oder mehrerer weiterer Sprache(n).


Weitere erwünschte Kenntnisse sind Grundlagen der Übersetzungswissenschaft, Kenntnisse didaktischer Methoden sowie Kenntnisse der deutschen Bibliothekslandschaft und gängiger Datenbanken zur Literatursuche.


Sie haben:


􀁸  ein abgeschlossenes Universitätsstudium des Fachs Englisch oder der allgemeinen Linguistik (Master)􀁸  einen Schwerpunkt in Korpuslinguistik und/oder Computerlinguistik


􀁸  exzellente Englisch- und Deutschkenntnisse (Muttersprachlerniveau)


􀁸  sehr gute Kenntnisse der gängigen Office-Anwendungen sowie gängiger korpuslinguistischer Software


Wir bieten:


􀁸  eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit im Bereich der Forschung und Lehre


􀁸  Entgelt nach Entgeltgruppe E13 TV-L


􀁸  die Möglichkeit, ein VRS Großkunden-Ticket zu erwerben


Die Universität Bonn fördert die Vielfalt ihrer Mitglieder. Sie legt Wert auf die Entwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet attraktive interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen. Ihr Ziel ist es, den Anteil von Frauen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhöhen und deren Karrieren besonders zu fördern. Bewerbungen werden in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz behandelt. Ebenfalls ist die Bewerbung geeigneter Menschen mit nachgewiesener Schwerbehinderung und diesen gleichgestellten besonders erwünscht.


Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse sowie falls vorhanden Publikationsliste und Skizze des geplanten Promotionsprojekts) bis spätestens 15.03.2018  und der Angabe der Kennziffer 09/18/3.13  an die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie, z.H. Frau Prof. Dr. Svenja Kranich, Regina-Pacis-Weg 5, 53113 Bonn. Rückfragen zu den Aufgaben oder Möglichkeiten, die die Stelle bietet, können Sie gerne an Prof. Kranich per Mail (skranich@uni-bonn.de) richten.


Die Bewerbung hat ausschließlich auf schriftlichem Wege zu erfolgen. E-Mail Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Bewerbungsunterlagen werden nur dann zurückgesandt, wenn ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.

V petek 23.2. odpadejo vsa predavanja in govorilne ure.


Sandro Paolucci

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni razpis za Erasmus + prakso za leto 2017/18. Prakso je treba opraviti do konca septembra 2018, pogoj za prijavo na razpis pa je podpisan sporazum z delodajalcem. Rok za prijavo je 7. 3. 2018. 


Prosim vse zainteresirane študente, da se čim prej oglasijo pri meni, da skupaj najdemo najboljšo pot.


Lep pozdrav,


Tamara Mikolič Južnič

V petek, 23.2., odpadejo vse obveznosti pri meni. 

Hvala za razumevanje!

Danes bom imel GU od 11.15-12h. 

PJ

Spoštovani študentje,

jutri, v četrtek, 22. 2., iz zdravstvenih razlogov pri meni odpadejo vse obveznosti (seminar, vaje in govorilne ure).

Hvala za razumevanje,

doc. dr. H. Kuster K.

Tajništvo Oddelka za prevajalstvo je 22. in 23. 2. 2018
zaprto.

Spoštovane študentke!


Ustni zagovori magistrskega izpita A-B bodo potekali v sredo, 21. 2., od 14ih naprej v sobi 30. 

Kandidatki s številkama 18153144 in 18153116 izpita žal nista uspešno opravili. Vabljeni na ogled pisnih izdelkov v času govorilnih ur.


S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,


NH

Liebe Studenten (Gr. A),


am Donnerstag, den 22. 2., treffen wir uns ausnahmsweise um 14.40 (Raum 011).

Spoštovani študentje,


v okviru sejma Liber.ac, ki ga letos organizira naš oddelek, je pod temo Digitalna večjezičnost v načrtu tudi natečaj za najbolj zabaven strojni prevod. Iščem študente, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri izvedbi natečaja, oblikovanju pravil in izboru zmagovalnih besedil. Če ste pripravljeni pomagati, se mi prosim oglasite po e-pošti, potem pa se dobimo na prvem sestanku organizacijskega odbora.


Vnaprej hvala in lep pozdrav,


Špela Vintar

Prosim študente I. letnika, da pri predmetu MJP I. obe skupini prideta na skupno uvodno uro v sredo, 21.2.2018, ob 11.20 v predavalnico 12 v pritličju. Hvala, A. Maček

Dragi vsi,


ta semester bom govorilne ure imela ob sredah od 13.30 do 14.30. Dobrodošli!


Lp, Darja

V tednu od 19. do 23. 2. zaradi dopusta odpadejo vse moje obveznosti.

Vse moje vaje in govorilne ure se začnejo v ponedeljek, 26. februarja.

V tednu od 19. do 23. 2. odpadejo moja predavanja, seminarji in govorilne ure. S poukom začnemo v ponedeljek 26. 2.

S poukom in govorilnimi urami v letnem semestru začnem v ponedeljek, 26. februarja 2018. Govorilne ure bom imela ob torkih (11.15-12.00) in četrtkih (10.30-11.15).
Zaradi službene poti bomo s predavanji in seminarji pri mojih predmetih začeli v ponedeljek, 26. 2. 2018.
Govorilne ure v poletnem semestru bom imela ob ponedeljkih (10.30 do 11.15) in torkih (11.15 do 12.00). Hvala za razumevanje.
V letnem semestru bom imela govorilne ure ob sredah ob 10.25 in ob petkih ob 10.30.
Dragi študentje, sodelavci in prijatelji oddelka,

tole je zgolj nežen opomnik, da se čez dva tedna odpravljamo na Grintovec. Zaradi obilice snega bo to prava snežna pravljica. Če vas zanima, kaj vas čaka, si lahko slike ogledate tukaj: https://www.dropbox.com/sh/xndp3il36iq5iol/AADpAV5kKpVDgVDP6UjC0EMFa?dl=0, na pohod pa se lahko prijavite tukaj: https://docs.google.com/document/d/1jtFKi2sD6ye2rXKZ4TWKnvK14Q0e30rjKwELyK-r7ig/edit?usp=sharing. Če potrebujete kakršne koli informacije, se obrnite name. Več informacij o letošnjem programu je na voljo tukaj: https://docs.google.com/document/d/1ksvuZZB623XRS7QImp-goOVdACEtIY5l0w81TBzVO6w/edit.

Lep pozdrav,
Damjan
Kaj lahko izluščimo iz jezikovnih podatkov? CJVT se predstavi.

Z inteligentno računalniško analizo jezikovnih podatkov lahko izdelamo slovar, opazujemo čustvene loke v književnih besedilih, napovedujemo volilne rezultate in preverjamo avtorstvo besedil.
Kaj vse še zmorejo jezikovne tehnologije, kako jih vključiti v lastne raziskave in kateri jezikovni viri nam lahko pri tem pomagajo, vam bomo predstavili sodelavci Centra za jezikovne vire in tehnologije (CJVT), v katerega je od leta 2012 vključena tudi Filozofska fakulteta.
CJVT je leta 2012 ustanovilo pet članic Univerze v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za družbene vede. V njegovem okvirju danes poteka vrsta zanimivih projektov, namen centra pa je tudi podpora raziskovalcem in pedagogom, ki bi se želeli bolje spoznati z jezikovnimi viri in tehnologijami in jih uporabiti pri lastnem delu.

Predstavitev dejavnosti CJVT, koristnih jezikovnih virov in študijskega programa Digitalno jezikoslovje, ki nastaja na Filozofski fakulteti v sodelovanju s FDV in FRI, bo v

sredo, 28. februarja 2018, ob 16:00 v predavalnici 232.

Na predstavitev prisrčno vabimo raziskovalce, predavatelje in študente.
https://www.cjvt.si/
Die mündlichen Prüfungen finden am Freitag, den 16.02., in meinem Büro statt.
11.45 18130701
12.15 18091040
12.45 18130699
13.15 18140726
13.45 18140719
14.15 18120648
Govorilne ure bom imela v četrtek, 15.2., od 10.15-11.00.
Izpit poteka v četrtek, 15.2. v kabinetu 22a in sicer od 11.00 dalje.
Razpored:
Bobek, Činč, Deželak, Jahovac, Omerzu, Rot, Simonišek, Zajc.
Die mündlichen Prüfungen finden am Freitag, den 16.02., in meinem Büro statt.
08.45 18151150
09.15 18140723
09.45 18141157
10.15 18140513
10.45 18150697
11.15 18150737
Alle Klausuren können während meiner Sprechstunden eingesehen werden.
Ustni izpiti boso v četrtek, 14. 2., ob 9.00 v kabinetu 23 po naslednjem razporedu:
18150681
18150689
70080017
Vsi drugi izpiti so bili negativni, ogled je možen že ta četrtek ob 10.30 ali med govorilnimi urami.
Ustni del izpita bo potekal v četrtek, 15. 2., v kabinetu 22 po sledečem razporedu:
13.00 - Dvoršak
13.15 - Križanec
13.30 - Batič
Ostali pisni izdelki so bili žal ocenjeni negativno. Ogledate si jih lahko v času govorilnih ur.

V poletnem času bo v italijanskih krajih Mantova in Malcesine organizirana enotedenska poletna šola za prevajalce in tolmače za italijanščino, ki bo osredotočena na politiko, ekonomijo in finance. Več informacij najdete na spletni strani pontilesud.eu .

Ustni del izpita iz francoske fonetike bo za študente, prijavljene na ta rok, v petek, 16. 2., od 08.30 dalje v kabinetu 21.
Rezultati izpita iz francoske stilistike so v VIS-u in v e-učilnici. Izdelke si lahko ogledate med govorilnimi urami.
Rezultati izpitov iz francoske slovnice 1 (BA2) so v VIS-u. Izdelke si lahko ogledate med govorilnimi urami.
Mojca Schlamberger Brezar
K ustnemu delu, ki bo potekal 13. 2. od 9h naprej v kabinetu 24a, lahko pristopijo vsi razen študentk oz. študentov z vpisnimi številkami 18151144, 18170083 in 18130242. Negativne teste si lahko ogledate v času govorilnih ur.
Dr. Nadja Dobnik bo imela govorilne ure v torek, 13. 2. 2018, ob 12h v 018.
Spoštovane študentke, spoštovani študenti!
Danes zaradi bolezni v družini odpadejo moje govorilne ure.
Prosim za razumevanje!
S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,
NH
Dragi študenti,
izpiti bodo v torek, 13. 2., v kabinetu 22.

11.30 - 12.30

18170600
18170597
18171013
18170986

Negativne izdelke si lahko ogledate med govorilnimi urami.
Govorilna ura za ta teden je objavljena na moji učiteljski strani.
Ustni del izpita pri predmetu Družbe, kulture in literature angleškega govornega področja bo potekal v torek, 13. 2. 2018, ob 10h v kabinetu 24a. K ustnemu delu izpita lahko pristopijo študentki in študent z naslednjimi vpisnimi številkami: 18101179, 18140726, 18140730. Negativno ocenjena eseja si lahko študentka, ki izpita ni opravila, ogleda v času govorilnih ur.
Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo bo od ponedeljka, 12. 2. 2018, odprta po začasno spremenjenem urniku, in sicer:

pon, tor, čet, pet 9-14
sre 9-17

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje.
Vaše knjižničarke