Znanstvenoraziskovalni inštitut

Najava Javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvaška

Obveščamo vas, da bosta 24. marca 2023 v okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvaška v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani programa objavljena Javna razpisa za predložitev projektov za standardne projekte. Program deluje na osnovi odprtega javnega razpisa. To…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen dokument o stališču z naslovom »Pridobljena spoznanja in pot naprej: priporočila združenja Guild za Obzorje Evropa«

Dokument o stališču z naslovom »Pridobljena spoznanja in pot naprej: priporočila združenja Guild za Obzorje Evropa«, ki je bil pripravljen v okviru združenja the Guild, je dostopen na spletni strani združenja.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Do e-novičnika Centra EU za sodelovanje nemških raziskovalnih organizacij (KoWi)  lahko dostopate na priloženi spletni povezavi. Do e-novičnika Partnerske fundacije za kritično ogrožene ekosisteme (Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF) lahko dostopate na priloženi spletni…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljena spletna stran za mednarodne študente podiplomskega študija, ki izvajajo raziskave na izraelskih akademskih ustanovah

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tel Avivu je prejelo vabilo fundacije Azrieli in njihovega štipendijskega programa, s katerim obveščajo o začetku delovanja spletne strani  Podoktorand v Izraelu, ki je bila razvita v sodelovanju z omenjenim programom in s  Svetom za visoko…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Nova skupina za okvirni program EU za raziskave in inovacije v okviru Združenja evropskih univerz (EUA)

Združenje evropskih univerz (EUA) je odprlo razpis za prijavo interesa za sodelovanje v novi delovni skupini za okvirni program EU za raziskave in inovacije. V okviru vmesne ocene programa Obzorje Evropa in oblikovanja prihodnjih naložb EU v raziskave in inovacije bo skupina…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletni seminar »Krajina financiranja državljanske znanosti« (9. 3. 2023)

CROWDHELIX in konzorcij TIME4CS v četrtek, 9. 3. 2023, med 10. in 11.30 uro organizirata brezplačno delavnico »Krajina financiranja državljanske znanosti« (Citizens Science Funding Landscape). Več informacij je na voljo na spletni strani organizatorja.  

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Konferenca o načrtih za enakost spolov (10. 3. 2023)

Združenje Belgijske ženske v znanosti (BeWiSe – Belgian Women in Science) ob dnevu žensk in deklet v znanosti organizira konferenco o vlogi, ki jo imajo institucionalni akcijski načrti za enakost spolov pri pospeševanju prehoda na enakost spolov v znanstveni karieri. Dogodek bo…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletni seminar »Zahteve glede odprte znanosti v programu Obzorje Evropa v praksi« (16. 3. 2023 ob 9.00)

Evropska infrastruktura odprtega dostopa do rezultatov raziskave (OpenAire) v četrtek, 16. 3. 2023, ob 9. uri pripravlja tretji spletni seminar, na katerem bodo predstavljene zahteve programa Obzorja Evropa in orodja in storitve za pomoč koordinatorjem projektov in…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Srečanje mreže skupnosti trenerjev za upravljanje raziskovalnih podatkov (od 21. do 22. 6. 2023)

Skupnost trenerjev za upravljanje raziskovalnih podatkov (RDM) organizira srečanje mreže z naslovom »Bratovščina podatkov« (Fellowship of the Data), ki bo med 21. in 22. junijem 2023 potekalo v Berlinu. Več informacij in prijavni obrazec sta dostopna na priloženi spletni…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Rezervirajte si datum za 5. posvet Platforme znanja

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije vabi, da si rezervirate datum za 5. posvet Platforme znanja z naslovom »Skupno znanje za zeleni prehod: prispevek visokega šolstva, znanosti in inovacij«, ki bo potekal v živo, 20. marca 2023, okvirno od 9.30 do 14.00 v Hiši EU…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

ARRS je objavila Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: ARRS) je 2. 2. 2023 objavila Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  obvešča prijavitelje slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovanih projektov, kjer tuje partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije, o novostih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Do informacij s področja raziskovanja in inovacij, ki so jih pripravili v sklopu mreže the Guild, lahko dostopate na priloženi spletni povezavi. Do e-novičnika mreže UNICA lahko dostopate na priloženi spletni povezavi. Do e-novičnika EIT (Evropski inštitut za inovacije in…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spremembe Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UL

Obveščamo vas, da sta Senat UL, dne 17.1.2023 in Upravni odbor UL, dne 26.1.2023, sprejela spremembe Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UL. Spremembe se nanašajo na: pristojnosti Senata UL in senatov članic ter komisije KRP, sporočanje sprememb…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpis za člane za novoustanovljeno strokovno skupino »Skupaj za turizem EU« (ang. Together for EU Tourism)

Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo in mala in srednje velika podjetja (DG GROW) trenutno išče člane za svojo novo ustanovljeno strokovno skupino »Skupaj za turizem EU« (ang. Together for EU Tourism). Glavne naloge skupine vključujejo…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Priložnost za vključitev v novo pobudo EU za duševno zdravje

Poziv k predložitvi dokazov za razvoj in izboljšanje nove pobude EU o celovitem pristopu k duševnemu zdravju je odprt do 15. februarja. Razpis je namenjen nacionalnim akterjem, zainteresiranim stranem in državljanom, upravlja pa ga enota za preprečevanje bolezni in promocijo…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Delavnica »Upravljanje raziskovalnih podatkov pri delu z otroki in mladino« (ang. Research data management when working with children and youth) (City Hotel Ljubljana: 27. in 28. 3. 2023)

V okviru evropskega projekta “COORDINATE” - COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe v ADP skupaj z drugimi partnerji organizirajo dvodnevno delavnico na temo ravnanja z raziskovalnimi podatki v primeru, ko so udeleženci…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Kot smo vas že obvestili, je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije vpeljala novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v…