EU in mednarodne organizacije II

EU in mednarodne organizacije II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Prek sistematičnega prikaza izbranih mednarodnih organizacij so tako predstavljeni ne samo nazivi ter njihova uporaba, ampak tudi specifična terminologija, ki je povezana s pravno, diplomatsko, politično in sociološko dimenzijo mednarodnega združevanja. Posebej je izpostavljena tudi terminologija s področja človekovih pravic in zaščite manjšin.
Organizacija simuliranih konferenc.
Izpostavljeni so tudi najpomembnejši viri, ki študenta usmerijo v poglobljen študij o posameznih mednarodnih organizacijah.

- Craig, de Burca., EU Law, Clarendon Press, Oxford 2000
- Emmert, Europarecht. Beck'sche, 1999
- Ilešič, Grilc in ostali, pravo evropske skupnosti, maribor 1998
- Lasok, Law and Institutions of the EC, Butterworths, 1997
- Mathijsen, A Guide to EC Law. Sweet and Maxwell, 1999
- Oppermann, Europarecht, Beck' sche, 1998
- Weatherill, EU law, Penguin, 2000