Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3