Specialna področja prevajanja: Uvod v konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost

Specialna področja prevajanja: Uvod v konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. spec. Čobec Katarina, red. prof. dr. Gorjanc Vojko

Vsebina

Osnovna znanja iz konsekutivnega tolmačenja. Spominske vaje. Povzemanje (slo –slo, nato iz tujega jezika v materni jezik). Urjenje sposobnosti sinteze. Vaje nastopanja s predstavitvijo govorov na določeno temo. Uvod v zapisovanje. Konsekutivno tolmačenje s stopnjevanjem trajanja besedil in izpopolnjevanjem za nastopanje v javnosti. Študenti vadijo tudi tolmačenje na pogled, šepetano tolmačenje in simultano tolmačenje.