EU in mednarodne organizacije II

EU in mednarodne organizacije II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Prek sistematičnega prikaza izbranih mednarodnih organizacij so tako predstavljeni ne samo nazivi ter njihova uporaba, ampak tudi specifična terminologija, ki je povezana s pravno, diplomatsko, politično in sociološko dimenzijo mednarodnega združevanja. Posebej je izpostavljena tudi terminologija s področja človekovih pravic in zaščite manjšin.
Organizacija simuliranih konferenc.
Izpostavljeni so tudi najpomembnejši viri, ki študenta usmerijo v poglobljen študij o posameznih mednarodnih organizacijah.