Korpusi in lokalizacija (P+G)

Korpusi in lokalizacija (P+G)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3