Analiza besedil in tehnike prevajanja spretnosti: 1. tuji jezik

Analiza besedil in tehnike prevajanja spretnosti: 1. tuji jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3