Upravljanje s terminologijo

Upravljanje s terminologijo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3