Specialna področja prevajanja: Semantika

Specialna področja prevajanja: Semantika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

Vsebina

- Uvod in osnovna terminologija
- Pomenski odnosi (paradigmatika)
- Sintagmatski odnosi
- Analiza na pomenske sestavine
- Semantika prototipov
- Kompleksnost besednega pomena. Kontekst. Dvoumnost
- Predikat, poved, propozicija.
- Pomenski postulati. Udeleženske vloge. Medosebni pomen (govorna dejanja, zlasti ilokucija)
- Semantika, leksikologija in leksikografija. "Pojmovni" jezikovni priročniki: problem principa pomenskih odnosov in/ali semantičnih polj.