Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje

Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3