Zaključni magistrski izpit

Zaključni magistrski izpit

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Obravnavanje prevodnih problemov na podlagi kompleksnih besedilnih zvrsti in tipov (metafore, kulturno specifični navedki itd.). Identifikacija in opis različnih situacijskih, funkcionalnih in lingvističnih parametrov, ki določajo oblikovanje besedil na različnih področjih in v različnih jezikih ter so temelj za oblikovanje besedila v ciljnem jeziku. Poglabljanje zmožnosti analize in uporabe terminologije.

Različni enojezični in dvojezični slovarji v elektronski obliki. Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, npr. slovarji lažnih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji.