Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza

Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gorjanc Vojko

Poznavanje, vrednotenje in dejavna uporaba različnih pristopov k analizi diskurza. Razmerja med jezikovnimi, besedilnimi in sporazumevalnimi normami. Pojmovanje stilistične ustreznosti besedila kot pragmatično-sociolingvistične kategorije. Semantika besedila. Kognitivni vidiki besedilnih procesov. Analiziranje vpliva sociolingvističnih dejavnikov na oblikovanost besedila.

Norman Fairclough: Critical discourse analysis: the critical study of language. London, New York: Longman, 1997. COBISS.SI-ID – 626775
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=26545… (2004)
Florian Coulmas (ur.): The Handbook of sociolinguistics. Oxford: Blackwell, 2008, str. 15- 32, 81-91, 205-216. COBISS.SI-ID – 29609053
Katrij Maryns: The Asylum speaker. Manchester: St. Jerome, 2006. COBISS.SI-ID - 41387618
Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc, Vojko Gorjanc: Med politiko in stvarnostjo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultee, 2009. COBISS.SI-ID - 247800576
Izbor besediloslovnih člankov iz slovenske periodične znanstvene publicistike.