Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Prevajanje poslovnih in političnih besedil

Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Prevajanje poslovnih in političnih besedil

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

Vsebina

Študent oz. študentka se uvaja v praktično rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju poslovnih in političnih besedil iz slovenščine v angleščino. Poglablja znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikuje si lastno dokumentacijo. Kritično presoja možne prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.
Seznanitev študentov z naslednjimi besedilnimi vrstami: promocijska besedila, spletne strani, oglasi za delovna mesta, curriculum vitae, politični govori in pisma.
Analiza zgoraj navedenih tekstov.
Kontrastivna analiza besedilnih vrst.
Primerjava različnih prevajalskih strategij.
Pisanje komentarja k prevodu (seminarska naloga).