Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3