Specialna področja prevajanja: Semantika

Specialna področja prevajanja: Semantika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

- Uvod in osnovna terminologija
- Pomenski odnosi (paradigmatika)
- Sintagmatski odnosi
- Analiza na pomenske sestavine
- Semantika prototipov
- Kompleksnost besednega pomena. Kontekst. Dvoumnost
- Predikat, poved, propozicija.
- Pomenski postulati. Udeleženske vloge. Medosebni pomen (govorna dejanja, zlasti ilokucija)
- Semantika, leksikologija in leksikografija. "Pojmovni" jezikovni priročniki: problem principa pomenskih odnosov in/ali semantičnih polj.

- Cowie, A.P. 2009. Semantics. Oxford: Oxford University Press.
- Lyons, J. 1977. Semantics. Cambridge: University Press. (1. in 2. zvezek).
- Palmer, F.R. 1981. Semantics. Cambridge: University Press
- Saeed, J. 2003. Semantics. Oxford: Blackwell Publishers.