Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3