Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb

Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana, izr. prof. dr. Zlatnar Moe Marija

Študent oz. študentka se uvaja v praktična rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju poslovnih besedil iz angleščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščino. Poglablja znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikuje si lastno dokumentacijo. Kritično presoja možne prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
Šega, Lidija. 1997. Veliki moderni poslovni slovar, CZ, Ljubljana. COBISS.SI-ID - 68726528
Filipović, N., Popović, M., Purg, D. and Vakanjac, D. 2001. Slovar poslovnih izrazov v angleščini in slovenščini, Mladinska knjiga. COBISS.SI-ID – 113870080
Ashley, A. 2003. Oxford handbook of commercial correspondence. Oxford: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 7016476
Vovk, Liljana, Kropin, Aleksandra in Davorin Ivančič. 2007. Od glave do noge: sodobni poslovni dopis.Tajnica: revija za učinkovito delo v pisarna 14/12, str. 44–46. COBISS.SI-ID – 38298466
Vovk, Liljana in Aleksandra Kropin. 2008. Odpravimo najpogostejše pravopisne napake: sodobni poslovni dopis 2. Tajnica: revija za učinkovito delo v pisarna 15/1, str. 20–21. COBISS.SI-ID - 38298722
Priporočeni so tudi razni spletni viri (npr. Evrokorpus, Evroterm, Iate, Eurolex, Eurovoc).
Splošni in specializirani enojezični in dvojezični slovarji in priročniki angleškega in slovenskega
jezika v elektronski ali natisnjeni obliki.
Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU https://fran.si/
Obvezna literatura je ažurirana v e-učilnici z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta.