Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija

Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

Vsebina

• Uvod in osnovna terminologija
• Leksikografski opis jezika
• Tipologija leksikografskih priročnikov
• Uporabnik slovarja – vloga in potrebe
• Analiza in primerjava tipičnih predstavnikov posameznih slovarskih vrst
• Makrostruktura dvojezičnega slovarja
• Mikrostruktura dvojezičnega slovarja
• Trendi v sodobni dvojezični leksikografiji
• Sestava poskusnega slovarskega gesla