Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje

Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Paolucci Sandro

Vsebina bo osredotočena na:
a) Posebnosti pri prevajanju pravnih besedil:
- Pravni jezik in njegove specifike;
- Razlike med pravnimi sistemi;
- Ekvivalenca pri prevajanju pravnih besedil;
- Tipi pravnih besedil (normativni, pojasnjevalni, argumentativni, informativni);
- Pomen funkcije pri prevajanju pravnih besedilih;
- Različne strategije pri prevajanju pravnih besedil.
b) temeljne pojme pravoznanstva
Primerjalno pravo pri prevajanju pravnih besedil; Uvod v pravoznanstvo: opredelitev temeljnih pojmov, npr. pravo in država, pravno pravilo, pravni viri; pravni akti, pravno razmerje, pravne panoge, pravne družine, pravni sistemi. Temeljne značilnosti in načela ustave Republike Slovenije; državna ureditev Republike Slovenije. Poglavitne značilnosti nekaterih tujih pravnih sistemov.

- CAO, Deborah. 2007. Translating law. Clevedon – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters. COBISS.SI-ID - 39716962
- PAOLUCCI, Sandro. 2011. The problem of equivalence in translating legal texts, Lebende Sprachen, vol. 56. COBISS.SI-ID - 9392391
- PAOLUCCI, Sandro. 2017. Translating names of constitutional bodies in legal texts: Italian translation of names of Slovenian constitutional bodies in different types of legal texts. The Journal of Specialised Translation 27(1). 75-103. art_paolucci.pdf (jostrans.org)
- PAVČNIK, Marijan, CERAR, Miro, NOVAK, Aleš. 2021. Uvod v pravoznanstvo. Učbenik in gradivo za predavanja, seminar, vaje. Ljubljana: Uradni list RS. COBISS.SI-ID – 72409859 3 izd.
- ŠARČEVIČ, Susan. 2000. New Approach to Legal Translation. The Hague – London – Boston: Kluwer Law International. COBISS.SI-ID – 43615330