Studijski programi druge stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Skupni študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina)

Vsebina

Program omogoča bodočim prevajalkam in prevajalcem, da se profesionalno soočajo z zahtevami trga in so se sposobni prilagajati potrebam prevajalske stroke. Kandidat za študij izbere eno od inštitucij, INALCO ali ISIT.

Magistrice oz. magistri prevajanja dosegajo kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih vrst z različnih področij, kot na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov; usvajajo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in privatnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; se usposabljajo za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje ter redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika; se usposabljajo za strokovno in literarno prevajanje, podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska in terminološka dela.

Obenem program zagotavlja visoke kompetence s področja teoretičnih prevodoslovnih vsebin in magistrom oz. magistricam omogoča razumevanje teoretičnih principov in prenos v praktično delo kakor tudi identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki prevajalci oz. prevajalke soočali pri svojem delu.

Skupni program Prevajanje ISIT vpisanim študentom omogoča pridobivanje izkušenj s študijem in življenjem v tujini ter pristen stik s francoskim jezikom in kulturo. Študentje lahko v tujino potujejo v okviru študentskih izmenjav Socrates/Erasmus.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku (ISIT) oz. predstavitvenem zborniku (INALCO).

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja - Pariz 0 0 0 0 9
Teorija prevajanja 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (angleščina): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (angleščina): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje (Pariz) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije (Pariz) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil (Pariz) 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika (Pariz) 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (angleščina): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (angleščina): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (angleščina): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija I 0 60 0 0 3
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrski izpit 0 0 0 0 2
Magistrsko delo in zagovor magistrskega dela 0 0 0 0 22
Prevajalski seminar IV med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar: francoščina-angleščina 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar: slovenščina-francoščina 0 0 0 0 6
Specializirani diskurz 0 0 0 0 6
Splošno in uporabno prevodoslovje 0 0 0 0 6
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 1 1
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Humanistična in literarna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Lokalizacija (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Politična in strokovna besedila II (P, G) 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Poslovna korespondenca in pogodbe (P, G) 0 0 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...