Splošno in uporabno prevodoslovje

Splošno in uporabno prevodoslovje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6