Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje (Pariz)

Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje (Pariz)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3