Studijski programi druge stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Študijski program druge stopnje Tolmačenje

Vsebina

Magistrski program iz tolmačenja usposablja visoko kvalificirane tolmačke in tolmače, ki bodo strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije med pripadniki različnih kultur in jezikov. Program jim omogoča, da se profesionalno soočajo s trenutnimi zahtevami trga in so se sposobni prilagajati razvoju tolmaške stroke. Z uporabo ustreznih tehnik so sposobni konsekutivno, šepetano in simultano tolmačiti poslovna, strokovna in politična besedila. Usposobljeni so za samostojno delo in za delo v skupini, ki ga opravljajo deontološko korektno in v skladu s profesionalno etiko na državnem in mednarodnem nivoju. Vse ure praktičnih vaj programa Tolmačenje poučujejo akreditirani tolmači z bogatimi izkušnjami iz prakse, program pa obsega tudi videokonference z institucijami EU, drugimi univerzami po Evropi in po svetu ter obisk institucij EU v Bruslju. Številne magistrice in magistri profesionalno pot nadaljujejo kot akreditirani tolmači za potrebe institucij EU, študij pa jim omogoča tudi visoko stopnjo zaposljivosti in strokovnosti na številnih drugih področjih, npr. diplomacija, protokol, mednarodno gospodarsko sodelovanje, oglaševanje, turistični management.

Program zagotavlja tudi visoke kompetence s področja teorije prevajanja in tolmačenja in magistrom oz. magistricam tolmačenja omogoča razumevanje teoretičnih principov in njihovo vrednotenje ter prenos v praktično delo. Znajo identificirati in reševati probleme, s katerimi se bodo kot strokovnjaki tolmačke oz. tolmači soočali pri svojem delu. Program izobražuje teoretično visoko usposobljene magistrice oz. magistre in s tem omogoča nadaljevanje študija na doktorski stopnji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
ABC-slovenščina-angleščina-francoščina
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalska praksa 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II 0 0 0 0 3
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 0 0 0 0 6
Specialna področja prevajanja 0 0 0 0 12
Zunanji izbirni predmeti 6
ABC-slovenščina-angleščina-italijanščina
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalska praksa 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II 0 0 0 0 3
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 0 0 0 0 6
Specialna področja prevajanja 0 0 0 0 12
Zunanji izbirni predmet 0 0 0 0 6
ABC-slovenščina-angleščina-nemščina
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalska praksa 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje in nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II 0 0 0 0 3
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 0 0 0 0 6
Specialna področja prevajanja 0 0 0 0 12
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Semantika 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Terminologija 0 0 0 0 3
Specialna področja prevajanja: Uvod v konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost 0 0 30 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
ABC-slovenščina-angleščina-italijanščina
EU in mednarodne organizacije I 30 0 0 0 3 zimski
EU in mednarodne organizacije II 0 30 0 0 3 letni
Jezikovna kompetenca jezika C1 0 0 30 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik B) 0 0 90 0 6 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik C1) 0 0 45 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost II (jezik B) 0 0 45 0 3 letni
Magistrska naloga in zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 15 letni
Metodološka priprava na magistrsko delo in magistrski seminar 15 15 0 0 3 zimski
Simultano tolmačenje (jezik B) 0 0 120 0 6 letni
Simultano tolmačenje (jezik C1) 0 0 60 0 3 letni
Teorija tolmačenja 30 15 0 0 3 zimski
Tolmaška praksa 0 90 0 0 9 zimski
ABC-slovenščina-nemščina-italijanščina
EU in mednarodne organizacije I 30 0 0 0 3 zimski
EU in mednarodne organizacije II 0 30 0 0 3 letni
Jezikovna kompetenca jezika C1 0 0 30 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik B) 0 0 90 0 6 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I (jezik C1) 0 0 45 0 3 zimski
Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost II (jezik B) 0 0 45 0 3 letni
Magistrska naloga in zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 15 letni
Metodološka priprava na magistrsko delo in magistrski seminar 15 15 0 0 3 zimski
Simultano tolmačenje (jezik B) 0 0 120 0 6 letni
Simultano tolmačenje (jezik C1) 0 0 60 0 3 letni
Teorija tolmačenja 30 15 0 0 3 zimski
Tolmaška praksa 0 90 0 0 9 zimski

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...