Studijski programi druge stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Študijski program druge stopnje Prevajanje

Vsebina

Magistrice in magistri prevajanja dosegajo kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih vrst z različnih področij, kot so ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov; usvajajo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in zasebnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; se usposabljajo za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje ter redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika; se usposabljajo za strokovno in literarno prevajanje, podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografsko in terminološko delo.

Obenem program zagotavlja visoke kompetence s področja teoretičnih prevodoslovnih vsebin ter magistricamin magistrom omogoča razumevanje teoretičnih principov in prenos tega znanja napraktično delo kakor tudi identifikacijo in reševanje problemov, s katerimi se bodo kot strokovnjaki soočali pri svojem poklicnem delu.

Pester program mednarodnih študentskih izmenjav Socrates/Erasmus nudi veliko možnosti za pridobivanje izkušenj s študijem in življenjem v tujini ter pristen stik s tujimi jeziki in kulturami. Študentom omogoča študij v znanih univerzitetnih središčih, npr. v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji in Španiji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
smer slovenščina-angleščina-francoščina
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja 90 30 0 0 12 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Zunanji izbirni predmeti 6
smer slovenščina-angleščina-italijanščina
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I 30 0 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja 90 30 0 0 12 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 12
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Zunanji izbirni predmeti 6
smer slovenščina-angleščina-nemščina
Prevajalska praksa 0 15 0 0 6 letni
Prevajalski seminar I: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar I: prevajanje iz nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar II: Prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar II: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II 0 30 0 0 3 letni
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I 0 30 0 0 3 zimski
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Analiza besedil v nemščini II 0 30 0 0 3 letni
Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Specialna področja prevajanja 90 30 0 0 12 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 6
Strokovni izbirni predmeti 8 12
Strokovni izbirni predmeti 9 3
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Semantika 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (angleščina): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (angleščina): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (angleščina): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija I 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (angleščina): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (angleščina): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Semantika 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (angleščina): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (angleščina): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (angleščina): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija I 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (angleščina): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (angleščina): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar I (angleščina): Podnaslavljanje I - filmov in igranih oddaj 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (angleščina): Prevajanje literarnih in humanističnih besedil I 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (angleščina): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija I 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Pravno prevajanje 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije 0 30 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil 30 0 0 0 3 zimski
Specialna področja prevajanja: Semantika 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar II (angleščina): Prevajanje promocijskih besedil 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar II (angleščina): Prevajanje splošnih besedil 0 60 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
smer slovenščina-angleščina-francoščina
Angleško-slovenske medkulturne študije 30 30 0 0 6 zimski
Magistrska naloga z zagovorom 0 0 0 0 15 letni
Opisno prevodoslovje 0 30 0 0 3 letni
Poklicni vidiki prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar III med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar III: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV med francoskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza 30 30 0 0 6 zimski
Slovensko strokovno besedilo 15 30 0 0 3 zimski
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 3
smer slovenščina-angleščina-italijanščina
Angleško-slovenske medkulturne študije 30 30 0 0 6 zimski
Magistrska naloga z zagovorom 0 0 0 0 15 letni
Opisno prevodoslovje 0 30 0 0 3 letni
Poklicni vidiki prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar III med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar III: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV med italijanskim in slovenskim jezikom 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku III 30 30 0 0 6 zimski
Slovensko strokovno besedilo 15 30 0 0 3 zimski
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 3
smer slovenščina-angleščina-nemščina
Angleško-slovenske medkulturne študije 30 30 0 0 6 zimski
Magistrska naloga z zagovorom 0 0 0 0 15 letni
Opisno prevodoslovje 0 30 0 0 3 letni
Poklicni vidiki prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar III: prevajanje iz nemščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar III: prevajanje iz slovenščine v angleščino 0 0 0 0 3
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz angleščine v slovenščino 0 0 0 0 6
Prevajalski seminar IV: prevajanje iz slovenščine v nemščino 0 0 0 0 3
Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-nemška besedilna analiza 30 30 0 0 6 zimski
Slovensko strokovno besedilo 15 30 0 0 3 zimski
Teorija prevajanja 30 0 0 0 3 zimski
Zaključni magistrski izpit 0 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje političnih in strokovnih besedil II 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija II 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Prevajanje poslovnih in političnih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje političnih in strokovnih besedil II 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija II 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Prevajanje poslovnih in političnih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje 0 60 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje političnih in strokovnih besedil II 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb 0 60 0 0 3 letni
Prevajalski seminar IV (ANG-SLO): Korpusi in lokalizacija II 0 60 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Prevajanje poslovnih in političnih besedil 0 60 0 0 3 zimski
Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje 0 60 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...