Tutorstvo

Tutorstvo

Namen tutorstva je zagotoviti organizirano skrb za vsakega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija. To zajema pomoč pri reševanju organizacijskih, študijskih in drugih težav ter krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji. Tutorstvo na OP deluje v okviru sistema Tutorstva FF. S svojimi vprašanji in težavami se zatorej lahko obrnete na tutorje študente in na tutorje učitelje.

Več 

Tutorstvo Filozofske fakultete

Tutorji učitelji na OP
TUTORSTVO NA ODDELKU

Tutorji smo tu predvsem zato, da pomagamo brucem pri prehodu iz dijaškega v študentsko življenje. Po e-pošti in tudi v živo smo na voljo vsem brucem za vsa vprašanja v zvezi s študijem na Oddelku za prevajalstvo ter z dogodki na fakulteti in izven nje.

Naš cilj je tudi okrepiti vezi med profesorji in študenti, zato skrbimo za različne vrste študentskih druženj, tako formalne kot neformalne.

TUTORJI ŠTUDENTI

Marko Cigan, 3. letnik BA, smer nemščina, e-mail: marko.gitano@gmail.com
Alenka Činč, 2. letnik BA, smer nemščina, e-mail: alenka.cinc@gmail.com
Katja Gajgar, 2. letnik BA, smer francoščina, e-mail: katjagajgar@gmail.com
Barbara Gorišek, 3. letnik BA, smer francoščina, e-mail: gorisekbarbi@gmail.com
Klara Eva Kukovič, 1. letnik MA, smer nemščina, e-mail: klara.eva@gmail.com
ODDELČNI KOORDINATOR TUTORJEV ŠTUDENTOV
Alenka Činč, 2. letnik BA, smer nemščina, e-mail: alenka.cinc@gmail.com

KORISTNE POVEZAVE:

Tutorstvo FF
e-pošta: alenka.cinc@gmail.com (oddelčni koordinator) ali tutorstvo@ff.uni-lj.si in fftutorstvo@ff.uni-lj.si (fakultetni koordinator)
Tutor Prevajalstva FB