Prevajanje iz nemščine v slovenščino

Prevajanje iz nemščine v slovenščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žigon Tanja

Vsebina

Prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na skladenjski,
slogovni in besedilni ravni. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, predstavitve na medmrežju itd.) v slovenskem in nemškem jeziku z vidika
omenjenih ravni in ob upoštevanju konvencij in norm ustreznih besedilnih vrst. Obravnava
relevantnega besedišča in poglabljanje jezikovnega znanja.

Obravnavani bodo tudi naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:
- prevajanje pogostih besednih zvez
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- registri in stopnja formalnosti.