Slovensko-francosko prevajanje

Slovensko-francosko prevajanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Razširjanje splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. Vzporejanje francoskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Različni metodološki pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti) in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov.
Prevajanje raznolikih besedil v slovenski jezik: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd. Analiza prevodov in izhodiščnih besedil Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki:
Obvezni:
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005), Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID - 220233728
Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française: Paris, Le Robert, 2010, COBISS.SI-ID – 1024064098
Le petit Robert [Elektronski vir] : dictionnaire de la langue française Paris] : Dictionnaires Le Robert, cop. 2001 COBISS.SI-ID - 3211795
GRAD, A. (19902010): Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 251351040
JESENIK, V., DEMBSKIJ, N. (2001): Slovensko-francoski slovar, Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 110677504
Fran (www.fran.si).

Priporočljivi:
Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris: Le Robert, 1989, COBISS.SI-ID – 18180194 1989
Grand Larousse de la langue française : en six volumes Paris : Larousse, 1971-1978, COBISS.SI-ID - 8346887
Druga priporočljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji, angleško-francoski dvojezični slovarji, korpusi, primerljiva besedila.