Prevajanje iz francoščine v slovenščino

Prevajanje iz francoščine v slovenščino

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mezeg Adriana, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Predmet obsega prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na skladenjski, besedilni, slogovni in slovarski ravni. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, spletna besedila) v slovenskem in francoskem jeziku na prej omenjenih jezikovnih ravneh bo potekala v povezavi z besedilnimi konvencijami in normami, ki veljajo v posameznem jeziku. Obravnavani bodo tudi naslednji najpogostejši prevajalski problemi, kot so:
- Prevajanje pogostih kolokacij
- Kontrastivna in primerjalna analiza skladnje in besednega reda
- Primerjalna analiza elementov vezljivosti
- Registri in stopnje formalnosti.