Vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov

Vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9