Odločitveni sistemi

Odločitveni sistemi

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 20

ECTS točke: 6

- večparametrsko odločanje in vrednotenje
- volilni sistemi, Arrowsov paradoks
- sistemi za podporo odločanju (HiView, DEXi, ...)
- lupine ekspertnih sistemov
- gradnja ekspertnih sistemov, Feigenbaumovo ozko grlo
- aplikacija odkrivanja zakonitosti v podatkih pri odločanju
- analiza stroškov in koristi
- odločitvena drevesa
- priporočilni sistemi

1. Bohanec, M.: Odločanje in modeli, DMFA, 2006.

2. Mallach, E.G.: Understanding Decision Support Systems and Expert Systems, Irwin, 1994.

3. Jannach, D. et al.: Recommender Systems: An Introduction, Cambridge University Press, 2010.