Programiranje I

Programiranje I

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Predavanja obsegajo naslednja poglavja:

1. Izrazi, osnovni podatkovni tipi,
spremenljivke
2. Pogojni stavki, zanka while
3. Seznami, terke, zanka for
4. Podprogrami
5. Slovarji in množice
6. Delo z datotekami
7. Izpeljani seznami, generatorji, iteratorji
8. Imenski prostori
9. Rekurzija
10. Osnove objektnega programiranja
11. Izjeme
12. Osnove uporabniških vmesnikov, delo z dogodki
13. Dodatne teme

Na vajah študentje utrjujejo obravnavano snov na večjem številu programerskih nalog, ki sistematično predstavljajo snov predavanj.
Naloge rešujejo na računalnikih ob pomoči učitelja.

Za začetnike:
M. L. Hetland: Beginning Python: from novice to professional, 2nd Ed., Apres, 2008. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4302-0634-7 ni v tiskani obliki
Za študente, ki že znajo programirati:
Spletne strani in tečaji (Coursera, Udacity, Edx...) za učenje Pythona; izbor je vsakoletno osvežen na spletni strani predmeta.
Zapiski s predavanj, gradivo za vaje in stari izpiti na domači strani predmeta.