Prevajanje iz slovenščine v angleščino

Prevajanje iz slovenščine v angleščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

Predmet obsega prevajanje raznovrstnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na skladenjski, besedilni, slogovni in slovarski ravni. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst v slovenskem in angleškem jeziku na prej omenjenih jezikovnih ravneh bo potekala v povezavi z besedilnimi konvencijami in normami, ki veljajo v posameznem jeziku.
Prevajanje besedil različnih žanrov:
- uporaba teoretskih spoznanj v praksi
- aktivno sodelovanje v prevajalskem procesu in reševanje prevodnih težav v realnem času
- prevajanje kolokacij
- prevajanje vseh segmentov (leksikalnega) pomena, posebej tudi sloga
- primerjava kohezivnih elementov v obeh jezikih
- stopnja formalnosti besedil.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:/ Students are expected to have access to various mono and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form. Obligatory:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP.
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.
5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleškoslovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.
7. Grad, A., H. Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS.
8. Grad, A., R. Škerlj, N. Vitorovič. 1995. Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov,
slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji./

Optional: different specialised dictionaries, e.g. a dictionaries of false friends, Longman Language Activator (1993), rhyming dictionaries, thesauri, dictionaries of synonyms, pictorial dictionaries, different encyclopaedias, terminological dictionaries, English-German, English-French, English- Italian, English-Spanish bilingual dictionaries.