Družba, kultura in literatura nemških govornih področij I

Družba, kultura in literatura nemških govornih področij I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea, izr. prof. dr. Žigon Tanja

Vsebina

Predmet se deli na pod predmeta:
a) Družba in kultura nemških govornih področij 2
b) Literatura nemških govornih področij 2

Družba in kultura nemških govornih področij 2:
- Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino, zgodovinski pregled (Nemčija od 1871 do danes), politična in družbena sedanjost v Nemčiji itd.
- Pregled določenih pojavov v likovni umetnosti, glasbi, filmu itd.

Literatura nemških govornih področij 2:
- Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorečih območij: postromantika, realizem, naturalizem, moderna (simbolizem, impresionizem, ekspresionizem itd.), književnost 20. stoletja.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...