Slovensko-francosko prevajanje I

Slovensko-francosko prevajanje I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šumrada Simona, doc. dr. Mezeg Adriana, red. prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Prevajanje iz francoščine v slovenščino 1
b) Francoski jezik in tvorjenje besedil

Prevajanje iz francoščine v slovenščino:
Namen predmeta je razviti tehnike in strategije za cim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v francoščini in prevajanje izhodiščnih besedil različnih vrst v ciljni jezik.
Pisno in ustno analiziranje, povzemanje in parafraziranje krajših splošnih francoskih in slovenskih besedil. Primerjanje izvirnika in prevedenega besedila in razlik med prevodi različnih avtorjev. Izdelava povzetkov v slovenščini na podlagi francoskega besedila.

Francoski jezik in tvorjenje besedil:
Študentje spoznajo različne tipe besedil, njihovo obliko, funkcijo, namen, ciljno bralstvo ter jezikovne značilnosti na besedni in skladenjski ravni.
Spoznavanje tehnik prodiranja v besedilo, razčlenjevanja in povzemanja.
Tvorjenje krajših sestavkov v slovenskem in francoskem jeziku na podlagi predloge, povzemanje, razčlenjevanje s poudarkom na ustrezni rabi slovenskega in francoskega jezika. Prosto tvorjenje. Spoznavanje specifičnosti francoske skladnje v primerjavi s slovenščino.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...