Slovensko-italijansko prevajanje ll

Slovensko-italijansko prevajanje ll

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grgič Matejka, doc. dr. Paolucci Sandro, Molle Tiziana

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Prevodno usmerjena idiomatika
in stilistika italijanskega jezika
in
b) Prevajanje iz italijanščine.
Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika italijanskega jezika: spoznavanje izraznih posebnosti jezika, tipičnih stavčnih vzorcev in kolokacijskih ter drugih medbesednih vezi s teoretičnega vidika in s praktičnim delom na besedilih.
Prevajanje iz italijanščine: prevajanje besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz italijanščine v slovenščino s poudarkom na kulturoloških razlikah med jezikoma; funkcijska analiza prevajalskih strategij, reševanje konkretnih in sistemskih prevajalskih problemov; razčlenjevanje pomenskih polj in registrskih posebnosti; poglabljanje razumevanja italijanskih in slovenskih besedil.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...