Družba, kultura in literatura francoskih govornih področij III

Družba, kultura in literatura francoskih govornih področij III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gacoin Marks Florence Lucienne, doc. dr. Vaupot Sonia

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Frankofona družba in kultura
b) Frankofona literatura

Frankofona družba in kultura:
uvod v študij frankofonih družb in kultur; pregled evropskih frankofonskih držav; Afrika: pregled francoske podsaharske in karibske kulture, jezikovni položaj; pregled kulturne produkcije francoskega izraza v Severni Ameriki, t.j. v francoskem delu Kanade in v Louisiani: uvodna predstavitev, pregled regij, jezikovni položaj. Predmet vnaša sociokulturno in zgodovinsko dimenzijo, ki usmerjata pozornost na raznolikost držav, v katerih se govori francošcino in ki so poimenovane kot frankofonija. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme, predvsem glede kulturoloških izrazov.

Frankofona literatura:
pregled belgijske literature; kanadske literature v francošcini; pregled najpomembnejše teme, katere opredeljujejo literarno izvirnost držav severne Afrike oz. Magreba ter francoske podsaharske in karibske literature v francošcini.