Prof. Erik Štrumbelj: Neparametrični testi v teoriji in praksi

Vabimo vas na predavanje prof. Erika Štrumblja z naslovom Neparametrični testi v teoriji in praksi, ki bo potekalo v sredo, 6. marca 2024, od 14:40 do 16:20 v predavalnici 15 na Filozofski fakulteti.

Profesor Erik Štrumbelj je eden redkih slovenskih raziskovalcev, katerih osnovno raziskovalno področje je statistika. Ni le uporabnik statističnih metod in postopkov temveč jih aktivno raziskuje, razvija ter naslavlja teoretična in praktična vprašanja vezana na njihovo uporabo v raznolikih kontekstih. Če z njim zapletete v pogovor, boste lahko načeli vprašanja, kot so “ali so pie charts res tako hudo neustrezen način prikaza informacij”, “kako narediti slikovni prikaz podatkov čimbolj informativen”, “če bi znali dobro uporabljati le bootstrap, bi lahko z njim nadomestili vse ostale statistične teste”? Je raziskovalec, ki se sprašuje in odgovarja na vprašanja o temeljnih predpostavkah statističnih metod ter ustreznosti in smiselnosti njihove uporabe v različnih kontekstih. Poleg osnov statistike se posveča tudi področjem verjetnosti, strojnega učenja in je strokovnjak za Bayesovo statistiko. Če ga ujamete v prostem času, vam bo morda zaupal, da se vrača z vaje z bandom, v katerem igra bas kitaro – hobi, ki ga je navdušil v zadnjih letih. 

Na vabljenem predavanju bo Erik delil spoznanja o uporabi neparametričnih statističnih testov. Tema je relevantna za vse, ki se pri svojem delu srečujemo z analizo podatkov in statističnim testiranjem ter pri tem delamo s podatki, ki – vsaj navidez – odstopajo od normalne distribucije, kot tudi za vse tiste, ki smo uporabniki spoznanj, ki slonijo na uporabi neparametričnih testov. Povedano drugače, predavanje je relevantno za vse študente, strokovnjake in raziskovalce na področju psihologije kot tudi vseh drugih področjih uporabe statistike in statističnih testov. 

Srčno vabljeni!

____________________ 

Neparametrični testi v teoriji in praksi

Podobno kot drugje v psihologiji ter znanstvenem in strokovnem delu v splošnem, tudi na področju statistike delo pogosto vodijo in usmerjajo davno oblikovani protokoli in hevristike, za katere je dobro občasno preveriti predpostavke in izhodišča, na katerih temeljijo, ter njihov dejanski vpliv in učinek na veljavnost rezultatov. Med takšne ustaljene prakse sodi tudi uporaba neparametričnih testov. 

Statistična literatura in praksa v empirični znanosti večinoma pravita, da so neparametrični testi robustna alternativa parametričnim testom. Uporabimo jih, med drugim, ko naša porazdelitev ni normalna, ko imamo malo podatkov, osamelce, ali ko želimo manj predpostavk. V resnici ni tako preprosto in slepo sledenje tem receptom privede do nepotrebne uporabe neparametričnih testov, manjše moči testov in do napačnih zaključkov. Na primeru ocenjevanja pričakovane vrednosti (lokacije) bomo pokazali, kaj neparametrični testi so in kako se izogniti tipičnim napakam pri njihovi uporabi.

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon