Alojzija Zupan Sosič, Na balkon visoke hiše

Oddelek za slovenistiko

Antologija najkrajše slovenske pripovedi z naslovom Na balkon visoke hiše se začne s Trubarjevim besedilom Proti zidavi cerkva iz En regišter, ena kratka postila (1558), konča pa z najkrajšo pripovedjo Arjana Pregla Po resničnih dogodkih, iz zbirke O ženski, ki ni hotela z balkona (2017). Sodelujeta: doc. dr. Darja Pavlič in prof. dr. Alojzija Zupan Sosič