Latest news

Read more

Razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2019/20 s konzorcijem univerz MAUI, ZDA

16.01.2019

Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja MAUI za obdobje enega do dveh semestrov.

Read more

Translation and Interpreting Responding to the Challenges of Contemporary Society

10.01.2019

The Translation and Interpreting Responding to the Challenges of Contemporary Society conference is organized on the occasion of 100th Anniversary of the Founding of the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

Study at the Department of Translation 

The Department of Translation offers programmes involving Slovene and English, plus either German, French or Italian. As well as in-depth study of language, culture and literature, students become familiar with the latest language and translation technologies, which is essential for every translator and interpreter in the modern information society. Students also acquire the knowledge and skills required for functioning in the contemporary multilingual and multicultural society, which is increasingly dynamic and digital.  
Our graduates can progress to a wide range of careers in the fast-growing language industry and other fields requiring a good knowledge and understanding of foreign languages and cultures. They work as translators and interpreters for institutions across Europe; they are employed at various representative offices and in international companies; they also find employment in other fields, such as international communications and public relations; many of our graduates also pursue a research career. 

Types of study

At the undergraduate level, the department offers a three-year course in Interlingual Communication (BA). At the postgraduate level, students can choose between a two-year MA in Interpreting, an MA in Translation and two joint MA programmes with Graz (German) and Paris (French). There is also a PhD degree in Translation Studies.

Quality Control and Assurance

The MA Programmes in Translation and Interpreting of the University of Ljubljana are the only translator and interpreter training programmes in Slovenia that meet the highest international quality standards. They have been assessed by the International Permanent Conference of University Institutes of Translators and Interpreters CIUTI, by the international consortium EMCI established by the interpreting service of the European Commission and the European Parliament and by the network EMT at the Directorate General for Translation of the European Commission. The department is also a founding and associate member of EULITA, the European Legal Interpreters and Translators Association.

Latest notices

Nemška fonetika, ustni izpit, časovni razpored (četrtek, 24. 1. 2019, kabinet 22a):

10.30 do 12.30:

18181185

18170609

18180615

18180616

18180619

18181002

12.30 do 14.30:

18180628

18180629

18180634

18180635

18180636

18180638

Zaradi nepredvidenih okoliščin se bo izpit iz Italijanske literature III začel ob 11.00, govorilna ura pa bo od 12.00 do 12.45. Za pozno obvestilo se opravičujem in se zahvaljujem za razumevanje. 

KAJ?          Skupna dodatna čitalnica, namenjena študiju. 

KDAJ?        21. januar – 7. februar in 11. – 15. februar 2019

                   PON-ČET      6-21
                   PET               6-14

 Ob sobotah, nedeljah in praznikih je ZAPRTA.

KJE?  Učilnica 325 v 3. nadstropju (nasproti levega dvigala).

Želimo vam uspešen študij.

K ustnemu delu izpita iz UŠSJ lahko pristopijo po naslednjem vrstem redu študenti z vpisnimi številkami:

18180613, 18180634, 18180596

Ustni del izpita bo ob 16.15.

Vsi drugi izpiti so bili ocenjeni negativno. Ogled je mogoč takoj po ustnih izpitih ali med govorilnimi urami.

V sklopu Erasmus+ mednarodne kreditne mobilnosti sta za študij in raziskovanje na Državni univerzi v Astrakhanu (http://asu.edu.ru/en) in Univerzi v Beogradu (http://www.bg.ac.rs/en) v štud. l. 2019/2020 na voljo še dve mesti, in sicer po eno petmesečno izmenjavo na vsaki od univerz. 

Mobilnost poteka v okviru študenskega projektnega sodelovanja. Na univerzi v Astrakhanu je projektna tema "Prevajanje/Tolmačenje: od tradicionalnih do hibridnih metod in tehnik", na univerzi v Beogradu pa "Prevajanje/Tolmačenje sovražnega/družbeno nesprejemljivega diskurza".


Koordinator mobilnosti: Vojko Gorjanc


Na študij grejo lahko študentke_je od drugega letnika dodiplomskega študija dalje. Prednost imajo študetke_i, ki bodo projektno delo povezali z izdelavo svoje magistrske naloge. Rok za oddajo prijave je 10. 2. 2019.


Za prijavo na razpis naj kandidat_ka oddelčnemu koordinatorju po elektornski pošti pošlje:


- Dokazilo o povprečni oceni. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.


- Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.


- Predlog raziskave na najmanj eni in največ dveh straneh.

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2018-2019.

Upravičeno obdobje izvedbe prakse je 1. 3. 2019 do 30. 9. 2019.

Interni rok za prijavo študentov preko VISa je ponedeljek 11. 2. 2019.

Študent enako kot pri rednem razpisu prijavo z motivacijskim pismo odda na oddelku, oddelčni rok za oddajo prijav v MP pa je 13. 2. 2019.

 Razpis je objavljen tudi na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Praksa  ter FB profilu, obveščamo tudi preko obvestil MP v VISu.

GU med izpitnim obdobjem so objavljene na oddelčni spletni strani. 

PJ