Studijski programi prve stopnje

Oddelek za prevajalstvo

Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program Digitalno jezikoslovje

Content

Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program digitalnega jezikoslovja usposablja za nov interdisciplinarni strokovni profil, ki združuje znanja in kompetence s področij jezikoslovja, digitalne komunikacije, računalništva in informatike ter družboslovja. Univerza v Ljubljani ga izvaja v sodelovanju z Masarykovo univerzo v Brnu (Češka) in Univerzo v Zagrebu (Hrvaška), v programu pa poleg Filozofske fakultete sodelujeta še Fakulteta za družbene vede in Fakulteta za računalištvo in informatiko. Diplomanti ob zaključku študija prejmejo skupno diplomo vseh treh univerz.

Študijski program Digitalno jezikoslovje je namenjen diplomantom različnih prvostopenjskih študijskih programov, predvsem različnih prvostopenjskih jezikoslovnih smeri, računalništva in informatike, ob izpolnjevanju vpisnih pogojev pa tudi drugih. Zaradi razlik med izhodiščnimi kompetencami vpisanih študentov program v prvem semestru prvega letnika ponuja 4 obvezne izbirne predmete, izmed katerih si študent usmerjeno izbere dva glede na predhodno izobrazbo. Obvezni izbirni predmeti pokrivajo temeljne kompetence s področij jezikoslovja in jezika v digitalni dobi, statistike in programiranja. Ob obveznih izbirnih predmetih, ki zagotavljajo okvirno izenačevanje predznanja, so strokovno-specifične temeljne kompetence podane skozi obvezne predmete, skupne vsem študentom.

Tretji študijski semester študentje preživijo na obvezni izmenjavi, kar pomeni, da si izberejo eno od obeh partnerskih univerz in tam opravijo študijske obveznosti v obsegu 30 kreditov po ECTS.

Interdisciplinarni študij digitalnega jezikoslovja je zasnovan modularno in omogoča visoko raven prilagajanja programa lastnim interesom in veščinam, obenem pa od študentov pričakuje visoko motiviranost in aktivno udeležbo v vseh oblikah študijskega procesa. Diplomantom po zaključku študija omogoča širok spekter različnih zaposlitev v okoljih, kjer se srečujejo z jezikovnimi podatki v digitalnem okolju. Gre za izrazito interdisciplinaren kompetenčni okvir, kar je posebna prednost diplomantov programa Digitalno jezikoslovje. 

Dodatne informacije

Spletna stran konzorcija DigiLing

P = Lectures; S = Seminars; V = Tutorials; D = Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT = ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski = Winter; Letni = Summer; Celoletni = Full-year.

1. Year P S V D KT Semester
2nd cycle Digital Linguistics
Information-Communication Technology and Society 30 30 0 0 5 letni
Natural language processing 45 10 20 0 5 letni
Sociolinguistics and Discourse Analysis 30 30 0 0 5 letni
Work Placement 15 15 0 0 6 letni
Language resources management 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to Research Work 15 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 21
Elective subjects 2 8
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Audivisual Translation 30 60 0 0 6 zimski
Digital Slovene Studies 30 0 30 0 5 letni
Language, style and narration of journalistic writing 20 25 0 0 6 zimski
Decision Systems 45 10 20 0 6 zimski
Introduction to Artificial Intelligence 45 0 30 0 6 zimski
Translation Technologies 0 30 0 0 5 zimski
Translation from English into Slovene 0 60 0 0 3 zimski
Translation from French into Slovene 0 60 0 0 3 letni
Translation from Italian into Slovene 0 60 0 0 3 letni
Translation from German into Slovene 0 60 0 0 3 zimski
Translation from Slovene into English 0 60 0 0 3 letni
Translation from Slovene into French 0 60 0 0 3 zimski
Translation from Slovene into Italian 0 60 0 0 3 zimski
Translation from Slovene into German 0 60 0 0 3 letni
Programming I 45 0 30 0 5 zimski
Programming II 45 0 30 0 6 letni
Slovene-English Translation 0 0 60 0 3 letni
Slovenian-French Translation 0 0 60 0 3 letni
Slovene-Italian Translation 0 0 60 0 3 letni
Slovene-German Translation 0 0 60 0 3 letni
Web Programming 45 20 10 0 6 zimski
Text Formation in English 0 30 0 0 3 letni
Introduction to Linguistics 30 15 10 0 5 zimski
Introduction to Statistics 30 0 30 0 5 zimski
Elective 1 0 0 0 0 5
2. Year P S V D KT Semester
2nd cycle Digital Linguistics
Master's thesis 0 0 0 0 20
Project 0 0 0 0 10
Free elective 3 0 0 0 0 5
Elective subjects 1 15
Elective subjects 2 10
Elective subjects 3 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Analysis of large networks 0 0 0 0 6
Big data Analysis 0 0 0 0 9
Speech Technologies 0 0 0 0 5
Selected topics in psycholinguistics and neurolinguistics 0 0 0 0 6
Terminology Mining and Management 0 0 0 0 5
Statistical Programming 0 0 0 0 6
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Web information extraction and retrieval 0 0 0 0 6
Selected Topics in Artificial Intelligence 0 0 0 0 5
aa 0 0 0 0 3
Localization and Translation Projects 0 0 0 0 5
Translation from Italian into Slovene 0 60 0 0 3 letni
Translation from Slovene into English 0 60 0 0 3 letni
Translation from Slovene into French 0 60 0 0 3 zimski
Translation from Slovene into German 0 60 0 0 3 letni
Data visualisation and explorative data analysis 0 0 0 0 9

Staff