Ameriška etnična književnost

Ameriška etnična književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick

Vsebina

Literarnozgodovinski pregled vključujoč temeljna dela, smeri in gibanja na področju ameriške etnične književnosti v različnih obdobjih
Analiza in interpretacija nekaterih ključnih besedil
Analiza vplivov književnosti glavnega toka, svetovne književnosti in obratno