Ameriška kratka zgodba

Ameriška kratka zgodba

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick

Osnove teorija kratke zgodbe in kritični pregled raznih teoretičnih pristopov h kratki zgodbi.
Analiza in interpretacija izbranih kratkih zgodb iz različnih literarnih obdobij in različnih literarnih smeri.

Besedila po izboru učitelja in študentov.
Cassill, R. V., ur. The Norton Anthology of Short Fiction. New York, London: W.W. Norton & Company, 1981. COBISS.SI-ID - 6929506
Freeman, J., ur. The Penguin Book of the Modern American Short Story, New York: Penguin, 2021.
Skaggs, C. The American Short Story. Vol I. New York: Dell Publishing, 1977. COBISS.SI-ID - 6524002
Skaggs, C. The American Short Story. Vol II. New York: Dell Publishing, 1980. COBISS.SI-ID – 6232584