Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 2

Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Študenti utrdijo znanje, ki so ga pridobili v prejšnjem letniku, o lastnostih znanstvenega in strokovnega besedila, korakih pri nastajanju le-tega, specifiki japonskega znanstvenega in strokovnega jezika ter o problemih, ki se pojavljajo pri prevajanju znanstvenih besedil. Med pisanjem magistrske naloge izmenično predstavljajo svoja besedila na seminarju in ob analizi besedil ostalih študentov pod vodstvom izvajalca predmeta nadgrajujejo aktivno znanje japonskega strokovnega jezika. S pomočjo kontrastivne analize slovenščine in japonščine na leksikalni, sintaktični, besedilni in pragmatični ravni preizkušajo in analizirajo metodološke pristope, mikro- in makrostrategije ter pogoste prevajalske probleme pri prevajanju v japonščino.

1. Nitsuu Nobuko, Satou Fujiko. Kaiteiban Ryuugakusei no tame no ronritekina bunshou no kakikata (Pisanje logičnih besedil: za tuje študente). Tokyo: 3Anetwork 2003.
2. Hamada Mari, Hirao Tokuko. Daigakusei to ryuugakusei no tame no ronbun waakubukku (Delovni zvezek pisanja člankov za domače in tuje univerzitetne študente). Tokio: Kurosio 1997
3. Ooshima Yayoi idr. Pia de manabu daigakusei no nihongo hyougen (Izražanje v japonščini: skupinske vaje za univerzitetne študente). Tokio: Hituzi 2005
4. Higuchi Yuuichi. Yasashii bunshouhou: repooto-ronbun no kakikata (Načela ubesedovanja: kako napisati članke in poročila). Tokio: Chuuou kouronsha 2002.
5. Andou Kikuo: Wakariyasui ronbun repooto no kakikata: teema settei kara – jouhou shuushuu – kousei-shippitsu made (Pisanje člankov in poročil: od izbora teme, zbiranje podatkov do zgradbe in pisanja). Tokio: Yuurakushuppansha 1997.
6. Yoshida Kensei. Daigakusei to daigakuinsei no tame no repooto-ronbun no kakikata (Pisanje poročil in člankov za dodiplomske in podiplomske študente). Kyoto: Nakanishiya shuppan 2004.
7. Kosaka Takashi. Ei-nichi gijutsu hon'yaku no A to Z (A do Ž angleško-japonskega prevajanja tehničnih besedil). Tokio: Kenkyusha 2002.
8. Kosaka Takashi, Itagaki Masaki. Nichi-ei gijutsu hon'yaku no A to Z (A do Ž japonsko-angleškega prevajanja tehničnih besedil). Tokio: Kenkyusha 2003.
9. Naruse Takeshi. Ei-nichi, nichi-ei hon'yaku nyuumon (Uvod v angleško-japonsko in japonsko-angleško prevajanje). Tokio: Kenkyusha 1996.