Angleška dramatika

Angleška dramatika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Vsebina

Pregled zgodovine gledališča, osnov dramske teorije, in kritični pregled različnih dramskih žanrov oziroma vrst drame in njihovega historičnega razvoja, kot so se pojavili/e v širšem evropskem in ožjem britanskem prostoru, začenši s srednjeveško dramo pa vse do 20. stoletja.