Angleška fonetika in fonologija

Angleška fonetika in fonologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Belak Mojca, prof. dr. Komar Smiljana

Študenti se seznanijo z osnovami splošne fonetike (govorni organi, artikulacija, slušno zaznavanje, akustična fonetika in instrumentalna analiza govora) in fonologije (razumevanje pojmov fonem in alofon; razločevalne lastnosti, struktura zloga). Sledi podrobna predstavitev in obravnava glasovnega sistema angleškega jezika z vidika artikulacije in slušnega zaznavanja. Študenti se seznanijo s fonemsko in fonetično transkripcijo. Predstavljene so glavne značilnosti slovarjev angleške izgovorjave in pomen teh slovarjev pri učenju oz. preverjanju izgovorjave posameznih slovarskih enot.
Obravnavi posameznih angleških samoglasnikov in soglasnikov (ob razlagi razlik med standardno britansko in ameriško izgovorjavo ter primerjavi z glasovnim sistemom slovenskega jezika) sledi obravnava medsebojnih vplivov posameznih glasov (zvenečnost, prilikovanje, izpah) in fonotaktike (pojavnost posameznih glasov v zlogu, soglasniški sklopi).
Vaje:
Delo poteka v jezikovnem laboratoriju; glavni poudarek je na preverjanju in izboljševanju angleške izgovorjave, ob ugotavljanju in uzaveščanju glavnih izgovornih problemov študentov. Poudarek je tudi na dosledni izgovorjavi v okvirih izgovorne različice, ki je posameznim študentom najbolj domača (praviloma standardna britanska ali standardna ameriška izgovorjava) in ugotavljanju vpliva maternega jezika na angleško izgovorjavo. Študenti se ob praktičnem delu seznanijo tudi z glavnimi pravili izgovorjave (in pomembnimi izjemami) in z uporabo slovarja preverjajo ustreznost svoje izgovorjave posameznih slovarskih enot. Od pasivnega spoznavanja fonemske
transkripcije (uporaba slovarjev izgovorjave in branje transkribiranih besed) se uvajajo v pisanje transkripcije posameznih besed.

Collins, B., Šuštaršič, R., Komar, S. 2019. Present-day English Pronunciation: A Guide for Slovene Students. 3rd ed., Ljubljana: Filozofska fakulteta. Str.: 232. COBISS.SI-ID – 301613568
Cruttenden, A. 2014. Gimson's Pronunciation of English. 8. izd., London: Edward Arnold. Str.: 381. COBISS.SI-ID - 56298338
Lecumberri, M. L. G., J. A. Maidment. 2000. English Transcription Course. London: Arnold. Str.: 160. COBISS.SI-ID - 12081506
Roach, P. 2013. English Phonetics and Phonology. A Practical Course. 4. izd. Cambridge: CUP. Str.: 262. COBISS.SI-ID – 53009762
Wells, J. C., 2000. Longman Pronunciation Dictionary, New ed., Harlow: Longman COBISS.SI-ID – 45012481