Angleška srednjeveška književnost

Angleška srednjeveška književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick, prof. dr. Maver Igor

Staroangleška doba: obravnava reprezentativnih avtorjev in literarnih del (herojski ep in aliterativna tradicija, ep o Beowulfu, staroangleška proza in kulturno-politična vloga kralja Alfreda za razvoj angleškega jezika in nacionalne identitete, staroangleška poezija).
Srednjeangleška doba: analiza stilističnih in retoričnih elementov v dogovorjeh besedilih: arturijanska romanca, trubadurska lirika, fabliau, Sir Gawain and the Green Knight, delo Geoffreyja Chaucerja, Thomasa Maloryja in Margery of Kempe.
Vzpostavljanje medbesedilnih književnih povezav med obravnavanimi srednjeveškimi žanri in posameznimi avtorji v novejši angleški književnosti in poznavanje poskusov oživitve srednjeveškega duha v delih posameznih kasnejših avtorjev ter novi medievalizem.

Heaney, Seamus. Beowulf – A New Verse Translation. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2000. Str.:215.
Coote, Stephen. English Literature of the Middle Ages. Harmondsworth: Penguin, 1988. Izbrana poglavja (4), str.: 71-229.
Maver, Igor. »Staroangleška in srednjeangleška književnost: kritiška vrednotenja in izbrana bibliografija«. V: M. Jurak in I. Maver. Angleška poezija in proza: izbrani eseji. Ljubljana: Znanstveni inštitut FF, 2005. Izbrana poglavja, str.: 37-60.
Godden, Malcolm and Lapidge, Michael (eds). The Cambridge Companion to Old English Literature. Cambridge: Cambridge UP, 1994. Izbrana poglavja, str. 71-125, 142-189.

Seznam obravnavanih tekstov študentje dobijo na začetku semestra.