Britanska družba, kultura in literatura

Britanska družba, kultura in literatura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Britanska literatura
b) Britanska družba in kultura
Britanska zgodovina in literatura: Keltsko obdobje; rimska nadoblast; anglo-saksonsko obdobje, staroangleška literatura; normansko obdobje; srednjeangleška literatura; angleška renesansa, družbeni premiki in literatura elizabetinskega in jakobinskega obdobja; William Shakespeare; državljanska vojna, literatura metafizičnih pesnikov in Johna Miltona; ponovna vzpostavitev monarhije in restavracijska komedija; klasicistično obdobje v družbi in literaturi; viktorijansko obdobje in vrednote; izbrani romani 18. in zgodnjega 19. stoletja; angleško pesništvo romantičnega obdobja; izbrana dela Charlesa Dickensa, viktorijanski pesniki in dramatiki (Tennyson, Robert in Elizabeth Barrett Browning, Arnold, Hopkins).
Britanska družba in kultura: Britanija, britanskost, stereotipi; štirje narodi, škotska in valižanska devolucija, severnoirska problematika, angleška identiteta; zgodovina 20. Stoletja; postkolonialno obdobje, priseljenci iz bivših kolonij, Britanija kot vecetnicna družba; politični sistem: parlament, volilni sistem, vlada in ministri, monarhija; pravosodni sistem: sodišča policija; izobraževanje: vrednote, šolski sistem, kurikulum, visokošolstvo; religija, Anglikanska cerkev, svetovna verstva; mediji, šport, kultura; bivalna kultura, družina, socialne razlike, vsakdanje življenje, preživljanje prostega časa, prehranjevalne navade.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...